โลโก้โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง

รหัสโรงเรียน : 680712

เขตการศึกษา : สพป.อุดรธานี เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 169 หนองเม็ก-บ้านดุง ทุ่งใหญ่ ทุ่งฝน อุดรธานี 41310

โทรศัพท์ : 042220064

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง