โลโก้โรงเรียนธาตุน้อยก่อสำราญ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนธาตุน้อยก่อสำราญ

รหัสโรงเรียน : 680704

เขตการศึกษา : สพป.อุดรธานี เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 173 บ้านเชียงอ้อมกอ ทุ่งฝน ทุ่งฝน อุดรธานี 41310

โทรศัพท์ : 042180112

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนธาตุน้อยก่อสำราญ