-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบุญมีศรีสว่าง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบุญมีศรีสว่าง

รหัสโรงเรียน : 680714

เขตการศึกษา : สพป.อุดรธานี เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 1 – ทุ่งใหญ่ ทุ่งฝน อุดรธานี 41310

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบุญมีศรีสว่าง

-- advertisement --