-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านกุดดู่อุดมวิทย์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านกุดดู่อุดมวิทย์

รหัสโรงเรียน : 680273

เขตการศึกษา : สพป.อุดรธานี เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 85 – นาไหม บ้านดุง อุดรธานี 41190

โทรศัพท์ : 042138013

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านกุดดู่อุดมวิทย์

-- advertisement --