-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านคำม่วง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านคำม่วง

รหัสโรงเรียน : 680728

เขตการศึกษา : สพป.อุดรธานี เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 188 ศรีธาตุ-บ้านต้อง โพนสูง ไชยวาน อุดรธานี 41290

โทรศัพท์ : 042180107

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านคำม่วง

-- advertisement --