-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านคำแคนแก่นคูณ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านคำแคนแก่นคูณ

รหัสโรงเรียน : 680795

เขตการศึกษา : สพป.อุดรธานี เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 136 – คอนสาย กู่แก้ว อุดรธานี 41130

โทรศัพท์ : 042-220003

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านคำแคนแก่นคูณ

-- advertisement --