-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน

รหัสโรงเรียน : 680804

เขตการศึกษา : สพป.อุดรธานี เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 93 – ค้อใหญ่ กู่แก้ว อุดรธานี 41130

โทรศัพท์ : 042-256919

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านค้อดอนแคน

-- advertisement --