โลโก้โรงเรียนบ้านดงยางน้อยโนนตาล

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านดงยางน้อยโนนตาล

รหัสโรงเรียน : 680787

เขตการศึกษา : สพป.อุดรธานี เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 156 – ดอนกลอย พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี 41130

โทรศัพท์ : 042180247

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านดงยางน้อยโนนตาล