โลโก้โรงเรียนบ้านดงยางพรพิบูลย์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านดงยางพรพิบูลย์

รหัสโรงเรียน : 680775

เขตการศึกษา : สพป.อุดรธานี เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 9 – บ้านแดง พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี 41130

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านดงยางพรพิบูลย์