-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านดงวังพัง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านดงวังพัง

รหัสโรงเรียน : 680540

เขตการศึกษา : สพป.อุดรธานี เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 200 – สะแบง หนองหาน อุดรธานี 41130

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านดงวังพัง

-- advertisement --