-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านดงแสนสุข

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านดงแสนสุข

รหัสโรงเรียน : 680291

เขตการศึกษา : สพป.อุดรธานี เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : บ้านดงแสนสุข – ดงเย็น บ้านดุง อุดรธานี 41190

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านดงแสนสุข

-- advertisement --