-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านดงไพรวัลย์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านดงไพรวัลย์

รหัสโรงเรียน : 680249

เขตการศึกษา : สพป.อุดรธานี เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – บ้านชัย บ้านดุง อุดรธานี 41190

โทรศัพท์ : 042220125

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านดงไพรวัลย์

-- advertisement --