โลโก้โรงเรียนบ้านดอนกลอย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านดอนกลอย

รหัสโรงเรียน : 680777

เขตการศึกษา : สพป.อุดรธานี เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 200 – ดอนกลอย พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี 41130

โทรศัพท์ : 042148267

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านดอนกลอย