-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลา

รหัสโรงเรียน : 680534

เขตการศึกษา : สพป.อุดรธานี เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 240 – หนองสระปลา หนองหาน อุดรธานี 41320

โทรศัพท์ : 042-147042

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลา

-- advertisement --