-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านท่าช่วง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านท่าช่วง

รหัสโรงเรียน : 680701

เขตการศึกษา : สพป.อุดรธานี เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 112 – ทุ่งฝน ทุ่งฝน อุดรธานี 41310

โทรศัพท์ : 0641543981

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านท่าช่วง

-- advertisement --