โลโก้โรงเรียนบ้านนาชุมแสง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านนาชุมแสง

รหัสโรงเรียน : 680709

เขตการศึกษา : สพป.อุดรธานี เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 194 – นาชุมแสง ทุ่งฝน อุดรธานี 41310

โทรศัพท์ : 0818725478

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านนาชุมแสง