-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านนาฮัง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านนาฮัง

รหัสโรงเรียน : 680557

เขตการศึกษา : สพป.อุดรธานี เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 117 – ผักตบ หนองหาน อุดรธานี 41130

โทรศัพท์ : 042180568

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านนาฮัง

-- advertisement --