-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านม่วงคอนสาย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านม่วงคอนสาย

รหัสโรงเรียน : 680790

เขตการศึกษา : สพป.อุดรธานี เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 165 – คอนสาย กู่แก้ว อุดรธานี 41130

โทรศัพท์ : 042147456

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านม่วงคอนสาย

-- advertisement --