-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านวังแข้

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านวังแข้

รหัสโรงเรียน : 680805

เขตการศึกษา : สพป.อุดรธานี เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 123 – โนนทองอินทร์ กู่แก้ว อุดรธานี 41130

โทรศัพท์ : 0611424835

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านวังแข้

-- advertisement --