โลโก้โรงเรียนบ้านหนองบัวสะอาดโพธิ์คำ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองบัวสะอาดโพธิ์คำ

รหัสโรงเรียน : 680780

เขตการศึกษา : สพป.อุดรธานี เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 250 – ดอนกลอย พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี 41130

โทรศัพท์ : 042220182

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองบัวสะอาดโพธิ์คำ