-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502)

รหัสโรงเรียน : 680505

เขตการศึกษา : สพป.อุดรธานี เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 220 นิตโย หนองหาน หนองหาน อุดรธานี 41130

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502)

-- advertisement --