-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านห้วยยางชัยพร

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านห้วยยางชัยพร

รหัสโรงเรียน : 680729

เขตการศึกษา : สพป.อุดรธานี เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : หมู่ 11 ต.โพนสูง ศรีธาตุ – บ้านต้อง โพนสูง ไชยวาน อุดรธานี 41290

โทรศัพท์ : 0898414095

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านห้วยยางชัยพร

-- advertisement --