-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด)

รหัสโรงเรียน : 680527

เขตการศึกษา : สพป.อุดรธานี เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 285 เชียงสวัสดิ์ บ้านเชียง หนองหาน อุดรธานี 41320

โทรศัพท์ : 042208123

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด)

-- advertisement --