-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านเหล่าอุดมทรัพย์สมบูรณ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านเหล่าอุดมทรัพย์สมบูรณ์

รหัสโรงเรียน : 680266

เขตการศึกษา : สพป.อุดรธานี เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – บ้านจันทน์ บ้านดุง อุดรธานี 41190

โทรศัพท์ : 042-138453

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านเหล่าอุดมทรัพย์สมบูรณ์

-- advertisement --