-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านโพธิ์เหล่าวิชาคำสีดา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโพธิ์เหล่าวิชาคำสีดา

รหัสโรงเรียน : 680708

เขตการศึกษา : สพป.อุดรธานี เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 183 อุดร – บ้านดุง นาชุมแสง ทุ่งฝน อุดรธานี 41310

โทรศัพท์ : 042220066

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโพธิ์เหล่าวิชาคำสีดา

-- advertisement --