โลโก้โรงเรียนบ้านโพธิ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโพธิ์

รหัสโรงเรียน : 680774

เขตการศึกษา : สพป.อุดรธานี เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : หมู่ที่ 5 บ้านแดง อ.พิบูลบ์รักษ์ จ.อุดรธานี – บ้านแดง พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี 41130

โทรศัพท์ : 042220187

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโพธิ์