-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนหว้านใหญ่ประชาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนหว้านใหญ่ประชาคม

รหัสโรงเรียน : 680779

เขตการศึกษา : สพป.อุดรธานี เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 171 – ดอนกลอย พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี 41130

โทรศัพท์ : 042326013

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนหว้านใหญ่ประชาคม

-- advertisement --