โลโก้โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์

รหัสโรงเรียน : 680773

เขตการศึกษา : สพป.อุดรธานี เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 13 – บ้านแดง พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี 41130

โทรศัพท์ : 042258147

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์