-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนชุมชนบ้านแวง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนชุมชนบ้านแวง

รหัสโรงเรียน : 680295

เขตการศึกษา : สพป.อุดรธานี เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – – บ้านผือ บ้านผือ อุดรธานี 41160

โทรศัพท์ : 042-152033

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนชุมชนบ้านแวง

-- advertisement --