-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์(ถิรธัมโมอุปถัมภ์)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์(ถิรธัมโมอุปถัมภ์)

รหัสโรงเรียน : 680199

เขตการศึกษา : สพป.อุดรธานี เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – น้ำโสม น้ำโสม อุดรธานี 41210

โทรศัพท์ : 042132048

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์(ถิรธัมโมอุปถัมภ์)

-- advertisement --