-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านค้อปัญญานุสรณ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านค้อปัญญานุสรณ์

รหัสโรงเรียน : 680322

เขตการศึกษา : สพป.อุดรธานี เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 286 – เขือน้ำ บ้านผือ อุดรธานี 41160

โทรศัพท์ : 0

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านค้อปัญญานุสรณ์

-- advertisement --