-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านจำปาทอง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านจำปาทอง

รหัสโรงเรียน : 680212

เขตการศึกษา : สพป.อุดรธานี เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – นำซึม – นางัว บ้านหยวก น้ำโสม อุดรธานี 41210

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านจำปาทอง

-- advertisement --