-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านดงหวาย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านดงหวาย

รหัสโรงเรียน : 680597

เขตการศึกษา : สพป.อุดรธานี เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – กุดจับ กุดจับ อุดรธานี 41250

โทรศัพท์ : 042220012

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านดงหวาย

-- advertisement --