-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านตาดน้ำพุ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านตาดน้ำพุ

รหัสโรงเรียน : 680364

เขตการศึกษา : สพป.อุดรธานี เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – คำด้วง บ้านผือ อุดรธานี 41160

โทรศัพท์ : 042180198

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านตาดน้ำพุ

-- advertisement --