-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านทุ่งทอง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านทุ่งทอง

รหัสโรงเรียน : 680214

เขตการศึกษา : สพป.อุดรธานี เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – บ้านหยวก น้ำโสม อุดรธานี 41210

โทรศัพท์ : 042220087

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านทุ่งทอง

-- advertisement --