-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล

รหัสโรงเรียน : 680307

เขตการศึกษา : สพป.อุดรธานี เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – – หายโศก บ้านผือ อุดรธานี 41160

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล

-- advertisement --