-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านนาคูณ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านนาคูณ

รหัสโรงเรียน : 680301

เขตการศึกษา : สพป.อุดรธานี เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 171 – บ้านค้อ บ้านผือ อุดรธานี 41160

โทรศัพท์ : 042180220

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านนาคูณ

-- advertisement --