-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านนาจานโนนนาโพธิ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านนาจานโนนนาโพธิ์

รหัสโรงเรียน : 680195

เขตการศึกษา : สพป.อุดรธานี เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – – ศรีสำราญ น้ำโสม อุดรธานี 41210

โทรศัพท์ : 042287520

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านนาจานโนนนาโพธิ์

-- advertisement --