-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านนาเก็น

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านนาเก็น

รหัสโรงเรียน : 680208

เขตการศึกษา : สพป.อุดรธานี เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – – หนองแวง น้ำโสม อุดรธานี 41210

โทรศัพท์ : 0

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านนาเก็น

-- advertisement --