-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านนาเตย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านนาเตย

รหัสโรงเรียน : 680333

เขตการศึกษา : สพป.อุดรธานี เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – โนนทอง บ้านผือ อุดรธานี 41160

โทรศัพท์ : 084-9601304

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านนาเตย

-- advertisement --