-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านน้ำซึม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านน้ำซึม

รหัสโรงเรียน : 680206

เขตการศึกษา : สพป.อุดรธานี เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – – หนองแวง น้ำโสม อุดรธานี 41210

โทรศัพท์ : 042132219

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านน้ำซึม

-- advertisement --