-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านน้ำทรง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านน้ำทรง

รหัสโรงเรียน : 680203

เขตการศึกษา : สพป.อุดรธานี เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – น้ำโสม-บ้านก้อง ศรีสำราญ น้ำโสม อุดรธานี 41210

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านน้ำทรง

-- advertisement --