-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านภูดิน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านภูดิน

รหัสโรงเรียน : 680297

เขตการศึกษา : สพป.อุดรธานี เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – บ้านผือ บ้านผือ อุดรธานี 41160

โทรศัพท์ : 042281031

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านภูดิน

-- advertisement --