-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านวังเลาโสมสวรรค์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านวังเลาโสมสวรรค์

รหัสโรงเรียน : 680758

เขตการศึกษา : สพป.อุดรธานี เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 183 – โนนทอง นายูง อุดรธานี 41380

โทรศัพท์ : 042180127

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านวังเลาโสมสวรรค์

-- advertisement --