-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านสวัสดี

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านสวัสดี

รหัสโรงเรียน : 680222

เขตการศึกษา : สพป.อุดรธานี เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – สามัคคี น้ำโสม อุดรธานี 41210

โทรศัพท์ : 042219775

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านสวัสดี

-- advertisement --