-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม

รหัสโรงเรียน : 680610

เขตการศึกษา : สพป.อุดรธานี เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – – สร้างก่อ กุดจับ อุดรธานี 41250

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองทุ่ม

-- advertisement --