-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหัวช้าง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหัวช้าง

รหัสโรงเรียน : 680196

เขตการศึกษา : สพป.อุดรธานี เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 169 – โสมเยี่ยม น้ำโสม อุดรธานี 41210

โทรศัพท์ : 0857451326

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหัวช้าง

-- advertisement --