-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านห้วยเชียงหนองอีเบ้า

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านห้วยเชียงหนองอีเบ้า

รหัสโรงเรียน : 680583

เขตการศึกษา : สพป.อุดรธานี เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ขอนยูง กุดจับ อุดรธานี 41250

โทรศัพท์ : 0899445556

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านห้วยเชียงหนองอีเบ้า

-- advertisement --