-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านโนนอุดม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโนนอุดม

รหัสโรงเรียน : 680309

เขตการศึกษา : สพป.อุดรธานี เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – หายโศก บ้านผือ อุดรธานี 41160

โทรศัพท์ : 042200178

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโนนอุดม

-- advertisement --