-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอุดรวัฒนานุสรณ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอุดรวัฒนานุสรณ์

รหัสโรงเรียน : 680363

เขตการศึกษา : สพป.อุดรธานี เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – คำด้วง บ้านผือ อุดรธานี 41160

โทรศัพท์ : 042220145

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอุดรวัฒนานุสรณ์

-- advertisement --